e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

卯酒 mão tửu
♦Bữa rượu buổi sáng sớm.