e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

劣貨 liệt hóa
♦Thứ hàng xấu. ☆Tương tự: thứ hóa .