e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

口辯 khẩu biện
♦Tài ăn nói biện luận.