e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

匯票 hối phiếu
♦Giấy chứng đổi tiền hoặc gửi tiền.