e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

匯兌 hối đoái
♦Việc trao đổi tiền bạc, không bằng tiền mặt (hiện kim ) mà bằng tờ chứng nhận (hối phiếu ) hoặc những phương thức điện báo, điện tử ngày nay, qua trung gian của các ngân hàng.