e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

和韻 họa vận, hòa vận
Họa vận : Làm thơ để đáp tặng lại bài thơ của người khác, theo đúng vận cước, thứ đệ của bài thơ đó.
Hòa vận : Viết văn làm thơ, tìm tòi cho đúng âm điệu, hòa hài vận cước. ◇Văn tâm điêu long : Ngâm vịnh tư vị, lưu ư tự cú, khí lực cùng ư hòa vận , , (Thanh luật ) Thú vị ngâm vịnh, trôi chảy ở trong câu chữ, hơi sức để hết vào trong việc hòa vận.