e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

加重 gia trọng
♦Tăng gia phân lượng hoặc trình độ.
♦Phạt tội nặng hơn nữa.