e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

同情 đồng tình
♦Cùng một lòng, tức là tâm tư, ý kiến, quan niệm tương đồng. ◇Sử Kí : Đồng ác tương trợ, đồng hảo tương lưu, đồng tình tương thành, đồng dục tương xu , , , (Ngô Vương Tị truyện ).
♦Cùng bè, cùng nhóm theo nhau làm một điều gì.
♦Thấy cảnh ngộ người khác mà động lòng thương xót, thông cảm. ◎Như: tha đích tao ngộ, lệnh nhân đồng tình , .