e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

名山 danh sơn
♦Núi đẹp có tiếng.