e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

出妻 xuất thê
♦Bỏ vợ.
♦Người vợ bị chồng bỏ.