e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

出品 xuất phẩm
♦Tác phẩm. ◇Mễ Phí : Hàng tăng Chân Tuệ họa san thủy Phật tượng. Cận thế xuất phẩm, duy linh mao mặc trúc, hữu Giang Nam khí tượng . , , (Họa sử ).
♦Sản phẩm.
♦Chế tạo ra sản phẩm.