e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

出貨 xuất hóa
♦Lấy hàng hóa ra.
♦Chế tạo hóa vật.
♦Bỏ tiền ra. ◇Sử Kí : Xuất hóa giả trừ tội (Bình chuẩn thư ) Bỏ tiền ra được miễn tội.