e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

出洋 xuất dương
♦Đi ra nước ngoài. ☆Tương tự: xuất quốc .