e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

再嫁 tái giá
♦Lấy chồng lần nữa (sau khi chồng chết, hoặc vợ chồng bỏ nhau).