e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

食不充腸 thực bất sung trường
♦Ăn không đầy ruột. Hình dung đời sống nghèo khốn. ◇Nguyên Chẩn : Gia bần vô nghiệp, mẫu huynh khất cái dĩ cung tư dưỡng, y bất bố thể, thực bất sung trường , , , (Đồng Châu thứ sử tạ thượng biểu ) Nhà nghèo không nghề nghiệp, mẹ và anh đi ăn mày để nuôi dưỡng, quần áo không đủ che thân, ăn không no bụng.