e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

分給 phân cấp
♦Chia ra và phát cho. ◎Như: phân cấp mỗi nhân nhất bổn thư .