e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

內心 nội tâm
♦Điều ở trong lòng, tư tưởng. Người xưa coi tim là khí quan để tư tưởng, nên gọi thân tâm, tư tưởng là nội tâm .
♦Lòng thật, chân thành. ◇Lễ Kí : Lễ chi dĩ thiểu vi quý giả, dĩ kì nội tâm giả dã , (Lễ khí ) Về Lễ thì lấy ít làm quý, lấy lòng thành vậy.
♦Trong hình tam giác, ba đường phân giác gặp nhau tại nội tâm , tức là tâm điểm của vòng tròn tiếp tuyến với ba cạnh.