e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

元旦 nguyên đán
♦Ngày đầu năm, tức mồng một tháng giêng âm lịch. § Còn gọi là: nguyên chánh , nguyên sóc , nguyên nhật .