e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

免官 miễn quan
♦Cách chức quan.
♦Xin từ chức quan.