e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六省 lục tỉnh
♦Sáu tỉnh miền Đông và Tây Nam (Việt Nam), gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên.