e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六情 lục tình
♦Sáu thứ tình cảm của người, gồm: hỉ, nộ, ai, lạc, hiếu, ố , , , , , mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét.