e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六書 lục thư
♦Sáu phương pháp chế ra chữ Hán để viết, gồm: tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá , , , , , .