e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六腑 lục phủ
♦Dạ dày, mật, ruột già, ruột non, bong bóng, ba mạng mỡ: vị, đảm, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu , , , , , gọi chung là lục phủ .