e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

匈牙利 hung nha lợi
♦Quốc gia thuộc Âu Châu: Hung-nha-lợi Cộng Hòa quốc (Hungarian Republic), thủ đô là Bố-đạt-bội-tư (Budapest).