e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

刑律 hình luật
♦Pháp luật, hình pháp, điều lệ phép tắc quy định việc trừng phạt kẻ có tội.