e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

側目 trắc mục
♦Nhìn nghiêng, không dám nhìn thẳng.