e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

假面 giả diện
♦Cái mặt nạ.