e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

假父 giả phụ
♦Cha nuôi, dưỡng phụ.