e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

倒帳 đảo trướng
♦Thiếu nợ không trả. ◎Như: đảo trướng quyển đào .
♦Tiền nợ không đòi lại được. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Huống thả cáo đích hựu thị nhị thập đa vạn đích đảo trướng, bất tiêu thuyết nguyên cáo thị cá phú ông , (Đệ thất hồi).
♦§ Cũng viết là đảo trướng .