e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

依附 y phụ
♦Dựa vào, nương tựa.