e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

依準 y chuẩn
♦Tuân theo, y theo. ◇Hàn Dũ : Y chuẩn cổ pháp, tác thần chi tượng, trai giới tự đảo , , (Khúc giang tế long văn ) Y theo phép xưa, làm tượng thần, trai giới cầu cúng.