e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

依期 y kì
♦Theo đúng kì hạn đã định.