e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勝景 thắng cảnh
♦Cảnh đẹp, danh thắng. ◇Tây du kí 西: Thượng giới hữu vô biên đích thắng cảnh, nhĩ bất thụ dụng, khước tư tẩu nhất phương, hà dã? , , , ? (Đệ tam thập nhất hồi).