e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

傳神 truyền thần
♦Dùng đồ họa hoặc văn tự miêu tả thần thái một người. ☆Tương tự: bức chân .
♦Vẽ hình người.