e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

傳真 truyền chân
♦Mô tả hình mạo. ◇Đỗ Tuân Hạc : Đan hoạch truyền chân vị đắc chân, Nả tri cân cốt dữ tinh thần , (Bát tuấn đồ 駿) Phẩm đỏ mô tả hình mạo còn chưa đúng thật, Thì sao mà biết được gân cốt với tinh thần.
♦Dùng làn sóng điện truyền đi văn tự, hình ảnh.
♦Nói tắt của truyền chân điện báo , tức là phương thức thông tin dùng làn sóng điện truyền đi văn tự, hình ảnh.