e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仗義 trượng nghĩa
♦Hành sự theo nghĩa lí. ◇Nho lâm ngoại sử : Tượng nhĩ tố giá dạng khảng khái trượng nghĩa đích sự, ngã tâm lí hỉ hoan , (Đệ thập hồi).
♦Trọng điều phải.