e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

井魚 tỉnh ngư
♦Cá trong giếng. Tỉ dụ người có kiến thức hẹp hòi. ◇Hoài Nam Tử : Phù tỉnh ngư bất khả dữ ngữ đại, câu ư ải dã , (Nguyên đạo ).