e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仙子 tiên tử
♦Người tiên.
♦Người con gái cực đẹp.