e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

先聖 tiên thánh
♦Bậc thánh nhân đời trước.
♦Tiếng tôn xưng người chế tác lễ pháp để truyền dạy cho hậu thế. Sau nhà Hán sùng nho, lập miếu thờ Khổng Tử , gọi Khổng Tửtiên thánh .