e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

先主 tiên chủ
♦Vua đời trước.
♦Vua khai quốc.