e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

判斷 phán đoán
♦Phân tích xét định. ◇Nho lâm ngoại sử : Giá thị tha môn thỉnh tiên  phán đoán công danh đại sự (Đệ hập tứ hồi) Những người này cầu tiên xét định về công danh đại sự.
♦Cai quản, chưởng lí. ◇Vô danh thị : Phán đoán san hà huy hàn mặc, quyền hành bỉnh chánh phụ triều cương , (Xạ liễu chủy hoàn , Đệ nhất chiệp) Cai quản núi sông vẫy bút mực, nắm giữ cán cân quyền chính phụ giúp cương kỉ triều đình.
♦Hân thưởng. ◇Lưu Khắc Trang : Phán đoán tuyết thiên nguyệt dạ (Hạ tân lang ) Thưởng thức trời tuyết đêm trăng.