e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

上官 thượng quan
♦Quan trên, tiếng tôn xưng đối với trưởng quan của mình.
♦Họ kép.