e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

上香 thượng hương
♦Dâng hương cho thần phật.