e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

上皇 thượng hoàng
♦Cha của vua.