e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

上級 thượng cấp
♦Bậc trên.