e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三元 tam nguyên
♦Ba vị Thiên, Địa, Nhân. § Cũng gọi là tam tài , tam cực .
♦Ba ngày rằm của các tháng giêng, tháng bảy và tháng mười âm lịch.
♦Đỗ đầu khoa thi hương gọi là Giải nguyên , đỗ đầu khoa thi Hội gọi là Hội nguyên , đỗ đầu khoa thi Đình gọi là Trạng nguyên . Gọi chung là tam nguyên .