e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三稜形 tam lăng hình
♦Hình chóp ba mặt.