e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三皇 tam hoàng
♦Ba vị vua thời thượng cổ Trung Hoa. Có thuyết cho là Thiên Hoàng , Địa Hoàng Thái Hoàng .
♦Có thuyết cho là Phục Hi Thần Nông Nữ Oa .
♦Lại có thuyết cho là Phục Hi , Thần Nông Hoàng Đế .