e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三段論 tam đoạn luận
♦Phương pháp luận lí học, chia trình tự suy lí ra ba đoạn: đại tiền đề , tiểu tiền đề kết luận .