e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三級 tam cấp
♦Thềm nhà có ba bậc.