e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

在逃 tại đào
♦Đang trốn tránh. ★Tương phản: tại áp .